Over ons

H.T.F.M. Aerts, roepnaam Hay Aerts staat vanaf 1969 officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als loonbedrijf voor de Land- en Tuinbouw. Hij was de eerste loonwerker die met 4-wielige trekkers werkzaamheden verrichtte in kassen voor grondbewerking.  NIEUW VERKOOP BLAUWE BESSEN PLANTEN IN POT KOOPJE   !!!!

Ontwikkeling machines voor bewerken van de grond in kassen en sportvelden

Hay Aerts heeft in de loop der jaren een groot aantal machines ontwikkeld voor grondbewerking in kassen. In 1970 werd de eerste diepspitmachine gepresenteerd die tot 60 cm diepte kon spitten. In 1971 volgde de diepspitmachine met aangedreven harkrol. Deze werd gedemonstreerd op de werktuigdagen in Liempde. Hierna werden achtereenvolgens de volgende machines ontwikkeld:

  • diepspitfrees tot 100 cm (opdracht van Stichting Agrarisch Texel voor 100 ha profielverbetering, 1973);
  • het ponsen van preigaten en spitfrezen in een werkgang (1974);
  • eerste profileermachine voor substraatteelt in kassen (1976);
  • diverse nieuw ontwikkelde diepbeluchting schudfrezen voor sportvelden (demo in 1980);
  • eerste ijsco vertidrain met veegmeganischme voor aanbrengen zandpalen in grassportvelden (1984);
  • diverse type bezandingswagens ontwikkeld en gebouwd (1980-1985);
  • ontwikkeling drainsleuf vulwagen (1980 - 1985);
  • grote rups 300 pk diepsppitmachine met werkdiepte tot 120 cm; profielverbetering voor aspergeteelt en Podsol gronden.

Plant- en containervelden, eb en vloed paardenbodems, golfbanen, sportvelden en grote en kleine tuinen.

Tevens heeft Hay Aerts veel machines ontwikkeld en aangepast voor aanleg van plant- en containervelden, eb en vloed paardenbodems, golfbanen, sportveld en grote en kleine tuinen. Van 2005 tot 2010 had Hay Aerts ruim 450 machines in gebruik voor realisatie van diverse sportparken, golfbanen, paardenbodems (TOPS Gras Concours Terrein) en plant- en  containervelden.

 

Diverse machines zijn ontwikkeld en aangepast om de werk snelheid, kwaliteit van het resultaat te verbeteren.

Vaak in overleg met opdracht gevers, fabrikant en eigen personeel.