Grondverbetering HAB diepspitter

Machinenummer: 3073
Prijs: Op aanvraag

Dit type spitfrees is in 1972 ontwikkeld door Hay Aerts en is in 1976 verbeterd.

Doel van die bewerking is het breken van storende niet bewortelbare lagen en indien nodig deze zodanig te mengen dat een optimale beworteling mogelijk is en een goede ontwatering gegarandeerd blijft.

Mogelijke bedoelingen met deze bewerkingswijze zijn onder meer; mengen van diverse grondsoorten, verschraling van bovengrond, verrijken van de bouwvoor bij te schrale bovengrond en klein in de ondergrond, etc. etc.

Er ontstaat steeds een ideale bewortelbare structuur en daardoor steeds een vermeerdering van de opbrengst.

Toepassingen in land- en tuinbouw, aanleg van sport- en recreatie-terreinen, opgespoten terreinen, ruilverkavelingen, wegbermen, etc.

Afbeelding

HAB diepspitter
HAB diepspitter
HAB diepspitter